Om webbplatsen

Kiruna.se är den officiella webbplatsen för Kiruna kommun. Den är kommunens viktigaste informationskanal. Här hittar du information om hur Kiruna kommuns webbplats fungerar och hur du kan anpassa den efter dina egna önskemål.

Målsättningen med Kiruna kommuns webbplats är att:

 • Öka kommuninvånarnas möjligheter att påverka samhällsutvecklingen och ge dem kunskaper om deras rättigheter och skyldigheter.
 • Underlätta för kommuninvånarna att ta del av den information de behöver för att kunna utöva sin medbestämmanderätt i det demokratiska samhället.
 • Vara den naturliga ingången till att hitta relevant information om Kiruna kommun och våra e-tjänster.
 • Öka kunskapen om och förståelsen för Kiruna kommuns verksamhet.
 • Stärka bilden av Kiruna kommun som en attraktiv plats att leva, vistas, flytta till och verka på.
 • Informationen ska vara tydlig, aktuell och korrekt.


 • Besökare på webbplatsen behöver inte ha kunskap om hur kommunen är organiserad för att hitta efterfrågad information då den är strukturerad utifrån teman, till exempel Uppleva och göra.
 • Webbkartan ger dig en översikt över hur webbplatsens innehåll är strukturerat.
 • A-Ö listar ett urval av webbplatsens innehåll i alfabetisk ordning.
 • Sökrutan gör det möjligt för dig att fylla i sökord och hitta information som innehåller sökordet.
 • Genvägar på startsidan och undersidor tar dig direkt till utvalda sidor.

Du kan också lyssna på vår webb med hjälp av Talande webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till sidan Talande webb öppnas i nytt fönster).

Med Talande Webb kan du peka och få allt innehåll uppläst samtidigt som texten markeras visuellt med textremsa eller fokus/nedtoning. Du kan själv ställa in hur texten ska visas. Hjälpmedlet läser webbsidor och pdf-filer och du kan spara uppläst tal som mp3.

Du kan aktivera Talande Webb så snart du kommer in på webbplatsen genom att klicka på Talande Webb-ikonen.

Dokument och blanketter på webbplatsen är i pdf-format. Du behöver ett program, Adobe Reader, för att kunna läsa pdf-filer. På Adobes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk öppnas i nytt fönster) kan du ladda ner Adobe Reader gratis.


Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet.

Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer:

 

 • I Internet Explorer väljer du Textstorlek under menyn Visa. För att förstora texten väljer du sedan Större.
 • I Firefox väljer du Textstorlek under menyn Visa. För att förstora texten väljer du sedan Större.
 • I Operas webbläsare väljer du Zoomfaktor under menyn Visa. Sedan väljer du hur många procent du vill förstora eller förminska texten.
 • I Safari väljer du Öka textstorleken under menyn Innehåll. Om du vill förminska texten i Safari väljer du Minska textstorleken under samma meny.

Kommunikationsenheten ansvarar för struktur och navigering, grafisk form, övergripande innehåll, utveckling av webbplatsen samt utbildning av webbredaktörer.

Varje förvaltning ansvarar för att den information de publicerar på webbplatsen är korrekt, saklig och förankrad.

Har du synpunkter går det bra att kontakta kommunikationsenheten vid Kiruna kommun,
telefon: 0980-70 000

Kiruna kommun har åtagit sig att göra kiruna.se tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Här hittar du tillgänglighetsredogörelsen!

Webbtillgänglighetsdirektivet

Webbplatsen har utvecklats enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet, som i korthet innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet i EN301549.