Översättning av webbplatsen (translate)

Webbplatsen kiruna.se med underwebbar har inte någon funktion för översättning till andra språk. Du som besökare kan i stället använda externa tjänster för att översätta innehållet, om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska.

Exempel på sådana tjänster hittar du nedan. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google eller Microsoft.

Översätt

Så här gör du för att översätta informationen på kiruna.se till ett annat språk:

Kopiera texten från webbsidan du vill översätta.

Gå till önskad sida och klistra in texten.

translate.google.com Länk till annan webbplats.

microsoft.com/sv-se/translator/ Länk till annan webbplats.

www.bing.com/translator Länk till annan webbplats.

Translate

Here's how to translate the information on kiruna.se into another language:

Copy the text from the web page you want to translate.

Go to the web page and paste the text.

translate.google.com Länk till annan webbplats.

microsoft.com/sv-se/translator/ Länk till annan webbplats.

www.bing.com/translator Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson