Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

I Kiruna kommun kan du bo i stads-, landsbygds- eller fjällmiljö. Med 23 000 invånare på drygt 20 000 kvadratkilometer finns det gott om plats att bo och vistas.

Här hittar du information om bygglov, miljö, hur du ställer dig i tomtkö och mycket annat. Funderar du på att flytta till Kiruna så hittar du också information om bostäder här.

Markundersökningar på Kasen

Under veckorna 44-49 pågår markundersökningar på Kasenområdet på Lombolo. Målet för undersökningen är att se över möjligheten att använda området för andra ändamål i tillägg till friluftsområdet.

Allt om bygglov

Vad som kräver bygglov varierar beroende på vad du ska göra. Var och vad ska du bygga? Omfattas fastigheten av en detaljplan? Läs mer om vad du ska tänka på här.

Kulturhistoriska byggnader och miljöer

I Kiruna finns allt från världsarv, järnvägs-och industrihistoria, fångstgropssystem, byggnader av hög arkitektonisk kvalité, fornlämningsområden, militära spår och mycket mycket mer.

Aktuella detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som är på gång nu.

Skydda dig mot brand

Det här ska du tänka på för att minska risken för person- och egendomsskador vid en brand.

Översiktsplaner

Varje kommun måste ha en övergripande översiktsplan. Här kan du läsa mer om den långsiktiga planeringen för Kiruna kommun.

Tillfällig lag gällande smittskydd

För att undvika och minska smittspridning i samhället så har Kiruna kommun ansvar för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Starta livsmedelsföretag

Att tänka på om du planerar att starta ett livsmedelsföretag.

Lediga tomter

Här hittar du lediga tomter i Kiruna kommun.