I Kiruna kommun kan du bo i stads-, landsbygds- eller fjällmiljö. Med 23 000 invånare på drygt 20 000 kvadratkilometer finns det gott om plats att bo och vistas.

Här hittar du information om bygglov, miljö, hur du ställer dig i tomtkö och mycket annat. Funderar du på att flytta till Kiruna så hittar du också information om bostäder här.

Allt om bygglov

Vad som kräver bygglov varierar beroende på vad du ska göra. Var och vad ska du bygga? Omfattas fastigheten av en detaljplan? Läs mer om vad du ska tänka på här.

Lediga tomter i Vittangi

Kiruna kommun har tio lediga småhustomter i Vittangi. Tomternas areal är mellan 900-1300 kvm och säljs som friköpta tomter i befintligt skick. Välkommen att göra en intresseanmälan!

Flytta till Kiruna!

I Kiruna kan du fylla ditt liv med omväxlande och spännande aktiviteter. Läs mer om livet i Kiruna här!

Aktuella detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som är på gång nu.

Skydda dig mot brand

Det här ska du tänka på för att minska risken för person- och egendomsskador vid en brand.

Översiktsplaner

Varje kommun måste ha en övergripande översiktsplan. Här kan du läsa mer om den långsiktiga planeringen för Kiruna kommun.

Kemikalier

Har du koll på vilka kemikalier du använder när du städar eller när du tvättar bilen, och var de hamnar sedan?

Starta livsmedelsföretag

Att tänka på om du planerar att starta ett livsmedelsföretag.

Lediga tomter

Här hittar du lediga tomter i Kiruna kommun.

Kulturhistoriska byggnader och miljöer

I Kiruna finns allt från världsarv, järnvägs-och industrihistoria, fångstgropssystem, byggnader av hög arkitektonisk kvalité, fornlämningsområden, militära spår och mycket mycket mer.