"rootPage" is not defined.

Nya e-tjänster för orosanmälan

Tre barn står i skymningen med ryggarna mot kameran och blickar ut över en solnedgång.

Nu går det att göra orosanmälan för barn, ungdomar, vuxna eller äldre via Kiruna kommuns e-tjänster.

Om du misstänker eller får veta att ett barn, en ungdom, en vuxen eller äldre person far illa, anmäler du det till socialtjänsten. Du behöver inte veta säkert om något är fel. Det räcker att du har en misstanke eller känner en oro.

Att ta ansvar för individen

Genom att anmäla din oro till socialtjänsten kan du hjälpa till att möta problem så tidigt som möjligt. Att anmäla oro är ett sätt att ta ansvar för individen och göra socialtjänsten uppmärksam på situationen.

Rådfråga gärna socialtjänsten

Ring gärna och prata med socialtjänsten om din oro, och ring alltid om du upplever att oron är akut och individen behöver hjälp direkt. Är du osäker på allvaret i situationen kan du ringa och fråga om råd. Som privatperson har du rätt att vara anonym, men det underlättar i en eventuell utredning om du säger vem du är.

Vissa yrkesgrupper är skyldiga att rapportera

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn, samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen, skyldighet att rapportera misstanke om att barn far illa till socialtjänsten. Skyldigheten gäller oavsett om du arbetar i privat eller offentlig regi. Du som anmälningsskyldig får inte vara anonym.

Så gör du en orosanmälan

Kontakta socialtjänsten via telefonnummer 0980‑703 61, vardagar klockan 09.00-12.00, 13.00-16.00.

Du kan också göra en orosanmälan via de nya e‑tjänsterna:

E-tjänsten orosanmälan för barn/ungdom Länk till annan webbplats.

E-tjänsten orosanmälan för vuxen/äldre Länk till annan webbplats.

Socialtjänstens beredskap hanterar ärenden som är akuta och inte kan invänta hantering under kontorstid. Beredskapen nås efter kontorstid via 112.

Läs mer på webbsidan Familj, barn och ungdom

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg