"rootPage" is not defined.

Parkering Låktatjåkka/Trollsjön

Vandringsleden till Trollsjön är ett populärt utflyktsmål under sommaren och för att öka trafiksäkerheten bygger Tekniska Verken på uppdrag av Kiruna kommun och med Trafikverkets delfinansiering en parkeringsplats för cirka 50 bilar, två busshållplatser och ett vindskydd med grillplats.

Arbetet pågår fram till oktober och till dess kommer vandringsleden att ledas om på en snitslad sträcka i cirka 500 meter. Skyltar med karta över området kommer att finnas vid starten av den tillfälliga leden. Observera att även leden mot Låktatjåkka följer den tillfälliga leden tills du passerat järnvägen.

Iakttag försiktighet i närheten av byggområdet och håll era barn under uppsikt.

Låktatjåkko fjällstation är Sveriges högst belägna, 1228 meter över havet. De drygt 7 kilometrarna till stationen passar för en dagstur.

Rissajávri eller Trollsjön är Sveriges klaraste sjö. Till Trollsjön är det ca 12 km tur och retur med omkring 350 höjdmeter. Vandringen görs av många som en dagsutflykt.

Låktatjåkka-området har pekats ut som skyddsvärt tack vare sina olika alpina naturtyper och de speciella arter som finns här. Århundraden av renbete har bidragit till att forma det unika landskapet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg