Hur vet jag om det finns fiber i min lägenhet?

Fråga din hyresvärd vad som gäller just dig.

 

I flerfamiljshus så är Gironets avlämningspunkt en box på fasaden. När fiberinstallationen är färdigställd måste fastighetsägaren bygga ett nät som ansluter alla lägenheter i fastigheten till avlämningspunkten. En fiberkonverter installeras i din lägenhet och när fastighetsägaren meddelat Gironet att installationen är gjord kan du beställa en tjänst och börja nyttja fiberanslutningen.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.