Jag bor i en lägenhet/villa som sedan tidigare är installerad till fibernätet. Hur kommer jag igång?

Som nyinflyttad i lägenhet så kontaktar du någon av Gironets tjänsteleverantörer och beställer tjänst.

Som ny ägare av villa måste du/ni börja med att skicka in en blankett för aktivering av fiber, då tidigare ägare inte kan överlåta avtalet för fiberanslutning. Vi meddelar dig när anslutningen är aktiverad och därefter kontaktar du själv någon av Gironets tjänsteleverantörer.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.