Vart vänder jag mig om jag tycker att jag blir orättvist behandlad?

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta vår kundservice på support@gironet.se.

 

Om du känner att du inte får tillräckligt med stöd från oss gällande dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) så kan du som privatperson kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@kiruna.se.

 

Skulle ditt ärende fortfarande vara olöst har du möjlighet att framföra dina klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.