När kommer jag att få betala aktiveringsavgiften på 2000 kronor?

När fibernätet har blivit aktiverat skickar Tekniska Verken ut en faktura. Aktiveringsavgiften samt nätavgiften på 50 kronor per månad kommer att bli en post på fakturan för renhållning och VA.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.