Vad betyder kanalisation?

Kanalisation underlättar en framtida installation, då vi gräver ner tomrör tillsammans med söktråd. I kanalisationen kan vi sedan blåsa in fiber.

 

Söktråd läggs ner vid markförlagd kanalisation för att lättare hitta igen tomrören vid framtida utbyggnad.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.