Kommer min tomt att återställas?

Efter grävningen gör vi en grovåterställning av berörd mark, det vill säga att vi lägger tillbaka det vi gräver upp. Din gräsmatta grovåterställs men plattsättningar återställs inte. Finåterställning gör du själv som fastighetsägare.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.