Var ligger Gruvstadsparken?

Områden som ligger närmast gruvan och som på grund av deformationer behöver avvecklas, omvandlas till Gruvstadspark.

Den första gruvstadsparken finns i området nedanför Hjalmar Lundbohmsvägen i närheten av platsen där Kirunas gamla stadshus tidigare stod.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.