Varför en stadsomvandling?

I över hundra år har järnmalmsbrytningen pågått i Kiruna utan att nämnvärt påverka stadens centrala delar. År 2004 stod det klart att gruvans påverkan skulle bli mer omfattande än tidigare. Då presenterade gruvbolaget LKAB en prognos för hur gruvan skulle komma att påverka staden i framtiden. Gruvbrytningen är basen i Kirunas näringsliv och därför är Kiruna kommun beredd att flytta delar av staden.

Sedan dess har ett intensivt arbete pågått med att planera och förbereda för en ny stadskärna som ska rymma de bostäder och verksamheter som kommer att behöva avvecklas i den befintliga stadskärnan.

 

Hösten 2022 invigdes Kirunas nya stadskärna under festliga former. Samtidigt flyttade handeln från gamla centrum till det nya. Arbetet med att bygga den nya stadskärnan fortsätter där byggnationer av olika byggnader pågår till exempel ny gymnasieskola, nya bostäder och nytt polishus.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.