Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Kommun & demokrati

Behöver du ett registerutdrag eller vill du ansöka om autogiro? Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör kommun och demokrati.

Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)
Begäran om registerutdrag


Blankett

Begäran om rättelse, radering eller dataportabilitet


Blankett

Autogiroanmälan, medgivande


Blankett

Ansökan om minoritetsspråkmedel 2021


Blankett

Redovisning av minoritetsspråkmedel


Blankett