Stöd & omsorg

Vill du ansöka om hjälp i hemmet eller redovisa ditt uppdrag som god man eller förvaltare? Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör stöd och omsorg.

Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

OrosanmälanOrosanmälan till socialtjänsten


Blankett , 115.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

God man och förvaltareIntresseanmälan god man/förvaltare


Blankett , 90.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om behov av god man enligt föräldrabalken


Blankett , 405 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om god man


Blankett , 102.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Medgivande god man/förvaltare


Blankett , 58 kB, öppnas i nytt fönster.

Omprövning av förvaltarskap


Blankett , 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelse för uppdraget som god man/förvaltare


Blankett , 182.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelse god man åt ensamkommande barn


Blankett , 150.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Arvodesräkning god man åt ensamkommande barn


Blankett , 240.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning handkassa


Blankett , 106.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för månadsvis redovisning (Excel)


Blankett , 24 kB, öppnas i nytt fönster.

Förteckning över tillgångar och skulder


Blankett , 133.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uttag från spärrat konto


Blankett , 72.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uttag från spärrat konto (omyndig)


Blankett , 73.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om medgivande till rättshandling


Blankett , 136.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Körjournal - reseersättning till god man eller förvaltare


Blankett , 521.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilersättning och övriga kostnadsersättningar (Excel)


Blankett , 13.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Specifikation av extraordinära insatser och resor


Blankett , 53.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

FörsörjningsstödAnsökan om försörjningsstöd


Blankett , 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

Hjälp i hemmetAnsökan om hyresjämkning


Blankett , 102.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Inkomstförfrågan för beräkning av avgift


Blankett , 310.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag


Blankett , 182.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Fullmakt bostadsanpassningsbidrag


Blankett , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Ägarmedgivande bostadsanpassningsbidrag


Blankett , 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsblankett hjälp i hemmet


Blankett , 77.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hakemus kotiapua - Ansökningsblankett finska


Blankett , 246 kB, öppnas i nytt fönster.

Haku apua koissa - Ansökningsblankett meiänkeli


Blankett , 260.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ohcamus veahki ruovttus - Ansökningsblankett samiska


Blankett , 265.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Information och samtycke om tillsyn med nattkamera


Blankett , 232.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Information och samtycke om tillsyn med nattkamera - finska


Blankett , 232.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Information och samtycke om tillsyn med nattkamera - meänkieli


Blankett , 229.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Information och samtycke om tillsyn med nattkamera - samiska


Blankett , 222.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

Vård- och omsorgsboendeAnsökningsblankett


Blankett , 77.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hakemus - Ansökningsblankett finska


Blankett , 246 kB, öppnas i nytt fönster.

Haku - Ansökningsblankett meiänkeli


Blankett , 260.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ohcamus - Ansökningsblankett samiska


Blankett , 265.8 kB.

Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

Insatser enligt LSSAnsökan om insatser enligt LSS


Blankett , 143 kB, öppnas i nytt fönster.

Intresseanmälan om behov av bostad LSS


Blankett , 57.6 kB, öppnas i nytt fönster.Blankett , 260.2 kB, öppnas i nytt fönster.Blankett , 265.8 kB.

 

Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

Brandfarlig och explosiv varaDelegering av föreståndare


Blankett , 31 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreståndare för brandfarlig vara


Blankett , 18.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillståndsansökan brandfarlig vara


Blankett , 74.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillståndsansökan explosiv vara

 

Blankett , 395.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillståndsansökan för handel med fyrverkerier


Blankett , 398.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

FöreningsbidragAnsökan om föreningsbidrag


Blankett , 170.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

Synpunkter och klagomålSynpunkter och klagomål


Blankett , 1012.7 kB, öppnas i nytt fönster.