Stöd & omsorg

Vill du ansöka om hjälp i hemmet eller redovisa ditt uppdrag som god man eller förvaltare? Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör stöd och omsorg.

E-tjänster och blanketter som rör orosanmälan

OrosanmälanOrosanmälan till socialtjänsten, gäller barn/ungdom


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Orosanmälan till socialtjänsten, gäller vuxen/äldre


E-tjänst Länk till annan webbplats.


E-tjänster och blanketter som som rör god man eller förvaltare

God man och förvaltareIntresseanmälan god man/förvaltare


Blankett , 457.2 kB.

Medgivande god man/förvaltare


Blankett , 316.9 kB.

Anmälan om behov av god man enligt föräldrabalken


Blankett , 531.6 kB.

Ansökan om god man


Blankett , 227.8 kB.

Omprövning av förvaltarskap


Blankett , 168.7 kB.

Redogörelse för uppdraget som god man/förvaltare


Blankett , 282 kB.

Redovisning handkassa


Blankett , 146.8 kB.

Förteckning över tillgångar och skulder


Blankett , 403.6 kB.

Ansökan om uttag från spärrat konto


Blankett , 392.1 kB.

Ansökan om uttag från spärrat konto (omyndig)


Blankett , 331.8 kB.

Ansökan om medgivande till rättshandling


Blankett , 641.2 kB.

Mall för månadsvis redovisning (Excel)


Blankett , 24 kB.

Körjournal - reseersättning till god man eller förvaltare


Blankett , 147.5 kB.

Bilersättning och övriga kostnadsersättningar (Excel)


Blankett , 13.6 kB.

Specifikation av extraordinära insatser och resor


Blankett , 380.6 kB.

Ensamkommande barnRedogörelse god man åt ensamkommande barn


Blankett , 234.2 kB.

Arvodesräkning god man åt ensamkommande barn


Blankett , 234.2 kB.


E-tjänster och blanketter som rör försörjningsstöd

FörsörjningsstödAnsökan om försörjningsstöd


Blankett , 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänster och blanketter som rör hjälp i hemmet

Hjälp i hemmetAnsökan om hyresjämkning


Blankett , 102.1 kB.

Inkomstförfrågan för beräkning av avgift


Blankett , 310.8 kB.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag


Blankett , 437.5 kB.

Ägarmedgivande bostadsanpassningsbidrag


Blankett , 232.2 kB.

Ansökningsblankett hjälp i hemmet


Blankett , 77.7 kB.

Hakemus kotiapua - Ansökningsblankett finska


Blankett , 246 kB.

Haku apua koissa - Ansökningsblankett meänkieli


Blankett , 260.2 kB.

Ohcamus veahki ruovttus - Ansökningsblankett samiska


Blankett , 265.8 kB.

Information och samtycke om tillsyn med nattkamera


Blankett , 232.9 kB.

Information och samtycke om tillsyn med nattkamera - finska


Blankett , 232.2 kB.

Information och samtycke om tillsyn med nattkamera - meänkieli


Blankett , 229.3 kB.

Information och samtycke om tillsyn med nattkamera - samiska


Blankett , 222.9 kB.


E-tjänster och blanketter som rör vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboendeAnsökningsblankett


Blankett , 77.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hakemus - Ansökningsblankett finska


Blankett , 246 kB.

Haku - Ansökningsblankett meänkieli


Blankett , 260.2 kB.

Ohcamus - Ansökningsblankett samiska


Blankett , 265.8 kB.

E-tjänster och blanketter som rör insatser enligt LSS

Insatser enligt LSSAnsökan om insatser enligt LSS


Blankett , 143 kB.

Intresseanmälan om behov av bostad LSS


Blankett , 57.6 kB.

Haku - Ansökningsblankett meänkieli


Blankett , 260.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ohcamus - Ansökningsblankett samiska


Blankett , 265.8 kB.


E-tjänster och blanketter som rör föreningsbidrag

FöreningsbidragAnsökan om föreningsbidrag


Blankett , 201.4 kB.


E-tjänster och blanketter som rör synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomålSynpunkter och klagomål


Blankett , 1012.7 kB.