Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Stöd & omsorg

Vill du ansöka om hjälp i hemmet eller redovisa ditt uppdrag som god man eller förvaltare? Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör stöd och omsorg.

Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

OrosanmälanOrosanmälan till socialtjänsten


Blankett


Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

God man och förvaltareIntresseanmälan god man/förvaltare


Blankett

Anmälan om behov av god man enligt föräldrabalken


Blankett

Ansökan om god man


Blankett

Medgivande god man/förvaltare


Blankett

Omprövning av förvaltarskap


Blankett

Redogörelse för uppdraget som god man/förvaltare


Blankett

Redogörelse god man åt ensamkommande barn


Blankett

Arvodesräkning god man åt ensamkommande barn


Blankett

Redovisning handkassa


Blankett

Mall för månadsvis redovisning (Excel)


Blankett

Förteckning över tillgångar och skulder


Blankett

Ansökan om uttag från spärrat konto


Blankett

Ansökan om uttag från spärrat konto (omyndig)


Blankett

Ansökan om medgivande till rättshandling


Blankett

Körjournal - reseersättning till god man eller förvaltare


Blankett

Bilersättning och övriga kostnadsersättningar (Excel)


Blankett

Specifikation av extraordinära insatser och resor


Blankett


Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

FörsörjningsstödAnsökan om försörjningsstöd


Blankett

Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

Hjälp i hemmetAnsökan om hyresjämkning


Blankett

Inkomstförfrågan för beräkning av avgift


Blankett

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag


Blankett

Fullmakt bostadsanpassningsbidrag


Blankett

Ägarmedgivande bostadsanpassningsbidrag


Blankett

Ansökningsblankett hjälp i hemmet


Blankett

Hakemus kotiapua - Ansökningsblankett finska


Blankett

Haku apua koissa - Ansökningsblankett meiänkeli


Blankett

Ohcamus veahki ruovttus - Ansökningsblankett samiska


Blankett

Information och samtycke om tillsyn med nattkamera


Blankett

Information och samtycke om tillsyn med nattkamera - finska


Blankett

Information och samtycke om tillsyn med nattkamera - meänkieli


Blankett

Information och samtycke om tillsyn med nattkamera - samiska


Blankett


Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

Vård- och omsorgsboendeAnsökningsblankett


Blankett

Hakemus - Ansökningsblankett finska


Blankett

Haku - Ansökningsblankett meiänkeli


Blankett

Ohcamus - Ansökningsblankett samiska


Blankett

Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

Insatser enligt LSSAnsökan om insatser enligt LSS


Blankett

Intresseanmälan om behov av bostad LSS


BlankettBlankettBlankett

 

Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

Brandfarlig och explosiv varaDelegering av föreståndare


Blankett

Föreståndare för brandfarlig vara


Blankett

Tillståndsansökan brandfarlig vara


Blankett

Tillståndsansökan explosiv vara

 

Blankett

Tillståndsansökan för handel med fyrverkerier


Blankett


Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

FöreningsbidragAnsökan om föreningsbidrag


Blankett


Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

Synpunkter och klagomålSynpunkter och klagomål


Blankett