Utbildning & barnomsorg

Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör utbildning och barnomsorg, till exempel förskola, fritidshem och skolskjuts.

E-tjänster och blanketter som rör förskola och omsorg

Förskola och barnomsorgAnsökan om plats i kommunal verksamhet


Blankett , 68.6 kB.

Ansökan om byte av plats


Blankett , 56 kB.

Uppsägning av plats


Blankett , 42.9 kB.

Schema/avtal för barn i förskola och fritidshem


Blankett , 96.3 kB.


E-tjänster och blanketter som rör grundskola och fritidshem

Grundskola och fritidshemLedighetsansökan för elev i grundskolan


Blankett , 105.3 kB.

Ansökan om modersmålsundervisning


Blankett , 388.3 kB.

Avanmälan modersmålsundervisning


Blankett , 423.6 kB.

Inflyttning/inskrivning av elev


Blankett , 35.4 kB.

Skadeanmälan vid olycksfall


Blankett , 280.7 kB.

E-tjänster och blanketter som rör skolskjutsar, specialkost med mera

AllmäntAnsökan om skolskjuts


Blankett , 140 kB.

Avvikelserapport för skolskjutsar


Blankett , 143.8 kB.

Ansökan om specialkost


Blankett , 34 kB.