Utbildning & barnomsorg

Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör utbildning och barnomsorg, till exempel förskola, fritidshem och skolskjuts.

E-tjänster och blanketter som rör förskola och omsorg

Förskola och barnomsorgAnsökan om plats i förskoleverksamhet


Blankett , 51 kB.

Ansökan om byte av plats i förskoleverksamhet


Blankett , 41.5 kB.

Inkomstuppgifter


Blankett , 105.3 kB.

Uppsägning av plats i förskoleverksamhet


Blankett , 84.9 kB.

Schema/avtal för barn i förskoleverksamhet


Blankett , 99.4 kB.


E-tjänster och blanketter som rör grundskola och fritidshem

Grundskola och fritidshemAnsökan om plats i fritidshem


Blankett , 109.3 kB.

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt


Blankett , 105 kB.

Ansökan om skolpliktens upphörande vid varaktig utlandsvistelse


Blankett , 52.1 kB.

Ansökan om uppskjuten skolplikt


Blankett , 48.8 kB.

Ansökan om modersmålsundervisning


Blankett , 125.4 kB.

Avanmälan modersmålsundervisning


Blankett , 94.7 kB.

Inflyttning/inskrivning av elev i grundskolan


Blankett , 115.2 kB.

Inkomstuppgifter


Blankett , 105.3 kB.

Ledighetsansökan för elev i grundskolan


Blankett , 53.1 kB.

Schema/avtal för barn i fritidshem


Blankett , 99.4 kB.

Skadeanmälan vid olycksfall


Blankett , 280.7 kB.

Uppsägning av plats i fritidshem


Blankett , 84.9 kB.

Utskrivning av elev i grundskolan


Blankett , 45 kB.

E-tjänster och blanketter som rör skolskjutsar, specialkost med mera

AllmäntAnsökan om skolskjuts


Blankett , 46.6 kB.

Avvikelserapport för skolskjutsar


Blankett , 143.8 kB.

Ansökan om specialkost


Blankett , 34 kB.