Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Utbildning & barnomsorg

Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör utbildning och barnomsorg, till exempel förskola, fritidshem och skolskjuts.

Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

Förskola och barnomsorgAnsökan om plats i kommunal verksamhet


Blankett

Ansökan om byte av plats


Blankett

Uppsägning av plats


Blankett

Schema/avtal för barn i förskola och fritidshem


Blankett


Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

Grundskola och fritidshemLedighetsansökan för elev i grundskolan


Blankett

Ansökan om modersmålsundervisning


Blankett

Avanmälan modersmålsundervisning


Blankett

Inflyttning/inskrivning av elev


Blankett

Skadeanmälan vid olycksfall


Blankett

Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

AllmäntAnsökan om skolskjuts


Blankett

Avvikelserapport för skolskjutsar


Blankett

Ansökan om specialkost


Blankett