Utbildning & barnomsorg

Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör utbildning och barnomsorg, till exempel förskola, fritidshem och skolskjuts.

E-tjänster och blanketter som rör förskola och omsorg

Förskola och barnomsorgAnsökan om plats i förskoleverksamhet


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om byte av plats i förskoleverksamhet


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Inkomstuppgifter


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Uppsägning av plats i förskoleverksamhet


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Schema för barn i förskoleverksamhet


E-tjänst Länk till annan webbplats.


E-tjänster och blanketter som rör grundskola och fritidshem

Grundskola och fritidshemAnsökan om plats i fritidshem


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt


Blankett , 105 kB.

Ansökan om skolpliktens upphörande vid varaktig utlandsvistelse


Blankett , 89.3 kB.

Ansökan om uppskjuten skolplikt


Blankett , 64.1 kB.

Ansökan om modersmålsundervisning


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Avanmälan modersmålsundervisning


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Beställ betygskopia


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Inflyttning/inskrivning av elev i grundskolan


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Inkomstuppgifter


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ledighetsansökan för elev i grundskolan


Blankett , 53.1 kB.

Schema för barn i fritidshem


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Skadeanmälan vid olycksfall


Blankett , 280.7 kB.

Uppsägning av plats i fritidshem


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Utskrivning av elev i grundskolan


E-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänster och blanketter som rör skolskjutsar, specialkost med mera

AllmäntAnsökan om skolskjuts läsår 24/25


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om skolskjuts läsår 23/24


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Avvikelserapport för skolskjutsar


Blankett , 143.8 kB.

Ansökan om specialkost i gymnasium


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om specialkost i förskola och grundskola


E-tjänst Länk till annan webbplats.