Ny konstinstallation på stadshustorget: Folkmakt

Konstinstallation 'Folkmakt, 2024' ' av konstnär Jenny Nordmark /Fotograf Malin Rolund

FOLKMAKT är en platsspecifik installation utformad av konstnären Jenny Nordmark för Kirunas nya stadshustorg och inkluderar 12 dörrar vilka har sparats från Kirunas tidigare stadshus som revs 2019 som en del av pågående stadsomvandlingen.

Konstnär Jenny Nordmark

Jenny Nordmark (f. 1980, Kalix, Sverige) bor och verkar i Stockholm. Genom konst, arkitektur och scenografi utforskar Jenny Nordmark lokala och globala miljö- och klimatfrågor samt meningen och konsekvenserna av den mänskliga exploateringen av naturens resureser.

(Källa: luleabienallen.se)

Luelåbienallen 2024

med titeln På tröskeln till 1:1 närmar sig de omfattande förändringar som sker i Norrbottens byggda och naturliga miljöer genom kosntnärliga och akriktektoniska perspektiv. Luleåbienallen 2024 tar plats i både traditionella utställningsrum och offentliga miljöer i Luleå, Boden, Kriuna och Messaure och pågår mellan 2 mars- 26 maj 2024

(Källa: luleabienallen.se)

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Malin Rolund