Borg Mesch

Borg Mesch på trappan till sin ateljé vid stranden till Luossajärvi år 1900.Foto: Borg Mesch

Fotografen Emil Ragnar Borg Mesch (1869-1956) är främst känd för sina skildringar av den unika nybyggartraditionen i Kiruna vid förra sekelskiftet.

Borg Meschs bilder dokumenterar det moderna samhällsbyggets framväxt på många plan; inte minst genom porträtten av olika sociala grupper såsom rallare, gruvarbetare, samer och företagsstyrelser. Även Kirunas föränderliga omgivningar intresserade Mesch, och han fångade lyhört både den tidiga urbaniseringens aura av utopi och fjällvärldens oexploaterade landskap.

Mesch föddes i Sundsvall och var verksam i Landskrona och Gävle innan han bosatte sig i Kiruna 1899. Av samtiden ansågs han vara en äventyrlig och driftig person och redan under sin levnad var han föremål för en hel del mytbildning. Förutom talrika resor i Sverige vistades han även under en tid i USA och räknas också som en av Sveriges första alpinister.

Borg Mesch på toppen av Kebnekaise. Foto: Borg Mesch
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Malin Rolund

Kiruna bildsamling