Konstnärlig gestaltning

Konstverk: Snabbare än ljuset 2012/ Konstnär: Maria Koolen Hellmin/ Placering: Mysinge äldreboende

Konstverk: Snabbare än ljuset 2012/ Konstnär: Maria Koolen Hellmin/ Placering: Mysinge äldreboende

Vad är konstnärlig gestaltning?

Konstnärlig gestaltning kan beskrivas som ett beställt offentligt konstverk, där en yrkesverksam konstnär skapar ett konstverk som passar väl ihop med den offentliga platsen. Det handlar alltså om platsspecifik konst. Verket kan vara fastmonterade i byggnaden eller marken men kan även bestå av olika tekniker såsom ljud, video eller ljus.

Vad är syftet med konstnärlig gestaltning?


Ett övergripande syfte är att den offentliga konsten ska berika människor och platser. Genom att engagera och stimulera fritt tänkande ska den offentliga konsten bjuda in till samtal och möten. Konsten ska vara lätttillgänglig och vara anpassad till den aktuella målgruppen.

I enlighet med Kiruna kommuns policy för konstnärlig gestaltning tillämpas enprocents regeln vilket i praktiken betyder att vid ny- om - och tillbyggnation av kommunala byggnader ska 1 % av kontraktsumman tillfalla konstnärlig gestaltning. Kontraktsumman ska var minst 4,55mkr för att enprocentsregeln ska aktiveras.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Malin Rolund

Kiruna bildsamling