Namn (Sidans namn)

Åsa Andersson-Junkka

Roll eller funktion

Kulturassistent

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Telefon 1

0980-702 07

Telefon 2

070-465 01 04

Telefon 3
Telefon 4
Telefon 5
E-post

asa.andersson-junkka@kiruna.se

Besöksadress
Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.