Namn (Sidans namn)

Sofia Lagerlöf Määttä

Roll eller funktion

Kultursekreterare
Kultur- och utbildningsförvaltningens

Telefon 1

0980-70551

Telefon 2
Telefon 3
E-post

sofia.lagerlof-maatta@kiruna.se

Besöksadress

Stadshuset Kristallen

Postadress

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Stadshustorget 1
981 85 Kiruna

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.