"rootPage" is not defined.

Tillgänglighetsredogörelse

Kiruna kommun har åtagit sig att göra kiruna.se tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta tillgänglighetsuttalande gäller kiruna.se, gironet.se, kiruna.se/stadsomvandling, kiruna.se/ksc, kiruna.se/konstochkulturhistoria.

Status

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig och vi jobbar på att åtgärda detta.

Otillgängliga [delar / innehåll / funktion] listas nedan:


PDF-filer och dokument

Vi har PDF-filer som går att ladda ned från vår webbplats som inte är tillgänglighetsanpassade. Om du behöver en tillgänglighetsanpassad PDF, kontakta oss på kommun@kiruna.se.

Bilder

Vissa bilder och annat multimediainnehåll saknar beskrivande alt-taggar, och vissa länkade bilder saknar beskrivning av länk.

Tabeller

Vissa tabeller saknar beskrivande rubrik.

Filmer

Vi har filmer på vår webbplats som inte är textade. Vi arbetar med detta för att kunna erbjuda textade filmer.

Aria-attribut

Vissa formulärfält saknar beskrivning. De så kallade aria-attributen saknas för bland annat kryssrutor/rutor/filmmoduler, vilket gör att skärmläsaren inte kan ge någon indikation på vad fälten är tänkta att vara.

Länkning

En del länkar öppnas i nya fönster vilket kan försvåra navigering.

Så har vi testat tillgängligheten

Denna redogörelse är skapad den 29 juli 2021.

För att testa tillgängligheten har vi tagit fram tillgänglighetsrapporter med hjälp av Siteimprove.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 augusti 2021.


Återkoppling och kontaktinformation

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss detta på kommun@kiruna.se eller på telefon 0980-70000.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav är vi tacksamma om du meddelar oss detta, så att vi kan åtgärda problemet. Kontakta kommunikationsenheten på webmaster@kiruna.se eller via kontaktuppgifterna till oss nedan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

Moa Strålberg är av typen sv:link, måste vara en sv:page

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson