Beslut om att inte erbjuda allmän skola

Kultur- och utbildningsförvaltningen har beslutat att inte erbjuda allmän förskola/förskola till så kallade 15-timmarsbarn, från och med tisdag 17 mars och två veckor framöver.

I syfte att kunna ha en väl fungerande verksamhet med tillgänglig bemanning i förskolan har kultur- och utbildningsförvaltningen beslutat att inte erbjuda allmän förskola/förskola till föräldralediga barn, så kallade 15-timmarsbarn, från och med tisdag 17 mars och två veckor framöver.

Eventuellt kan detta beslut komma att förlängas beroende på hur situationen utvecklar sig.

För att minska risken för eventuell smittspridning av covid-19 uppmanas all personal inom förskola och skola som har symptom på luftvägsinfektion att stanna hemma från arbetet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto