Besöksförbud på särskilda boenden

Vid den här tiden på året är många olika smittsamma sjukdomar i omlopp och nu finns också det nya coronaviruset covid-19 att ta hänsyn till.

Socialförvaltningen har därför beslutat att införa besöksförbud på särskilda boenden som en extra säkerhetsåtgärd då flera av dem som bor på särskilda boenden hör till riskgrupperna som kan drabbas extra hårt vid smitta.

Detta beslut gäller från och med 20200312 och i första hand till den 26 mars för att sedan omprövas.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto