Kommunen underlättar för företag under coronakrisen

Efter dialog med Företagarna Kiruna vidtar nu kommunen flera åtgärder för att underlätta för företagen.

Kiruna kommun, Tekniska Verken och Kirunabostäder gör nu allt för att underlätta för företagen i kommunen i den svåra kris som vi nu alla genomgår.

Kommunens företagskontakt vid näringslivsenheten hjälper gärna till med att lotsa dig som företagare rätt bland åtgärderna samt bland de stödåtgärder för företag som regeringen tar fram:

Birgitta Isaksson, telefon: 0980-708 40

Mikael Lidberg, telefon: 0980-797 11


Miljö- och byggnadsförvaltningen

 • Senarelagd fakturering av årsavgifter för miljötillsyn tills situationen stabiliserat sig
 • Lättnader kring inlämning av dokumentation
 • Kostnadsfri rådgivning inom hälsoskydd med inriktning mot smittskydd
 • Bygglovssökande kan få anstånd eller avbetalningsplaner för bygglovsavgifter efter begäran
 • Inga förfallna ärenden skickas automatiskt till inkasso


Stadsbyggnadsförvaltningen

 • Funktionen företagskontakt fokuserar på att informera om stödåtgärder för företag som regeringen tar fram
 • Anstånd med betalning av kundfakturor efter begäran
 • Snabbare betalning av leverantörsfakturor om leverantören begär det


Socialförvaltningen

 • Snabb handläggning av ansökningar om försörjningsstöd


Kirunabostäder - för lokalhyresgäster i Kirunabostäders och kommunens fastigheter

 • När lokalhyresgäster får betalningsproblem kan Kirunabostäder med utgångspunkt i riktlinjerna nedan försöka hitta kortsiktiga lösningar för den akuta situation som uppstått genom coronaviruset
 • Hyresbetalning, många avtal har kvartalsinbetalningar, kan ändras till månadsinbetalning
 • Anstånd med hyror kan medges och återbetalningsplaner upprättas, normalavgifter för detta slopas. I första skedet anstånd två månader, avbetalningstider 6-12 månader. Gäller från och med 2020-04-01.
 • Till följd av coronaviruset har Kirunabostäder tagit fram riktlinjer för hyresreducering för lokalhyresgäster, då vi är medvetna om att betalningsförmågan är begränsad.
 • Som ett första steg har Kirunabostäder beslutat att medge anstånd för hyresinbetalningar från och med april månad.
 • I nästa steg har Kirunabostäder beslutat att följa det statliga beslut om stödåtgärder i form av en tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher, så som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Det innebär att hyresvärden och hyresgästen kommer överens om en tillfällig hyresrabatt. Staten står för 50 procent av hyressänkningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Resten av hyressänkningen står Kirunabostäder som hyresvärd för.
  Exempel

Fast hyra: 10 000 kronor. 50 procent av fast hyra är 5 000 kronor. 50 procent av 5 000 kronor är 2 500 kronor. Om hyran sänks med 5 000 kronor står staten alltså för 2 500 kronor och hyresvärden för 2 500 kronor. Sänks hyran med mindre än 50 procent minskar statens bidrag proportionerligt. Sänks hyran med mer än 50 procent stannar statens bidrag på 2 500 kronor.

De kommande hyresreduceringarna kommer i ett första skede att gälla från och med 1 april 2020 - 30 juni 2020 i enlighet med regeringens beslut.

När regeringens stödordning rörande stödåtgärder för hyreskostnader i utsatta branscher är preciserad, kommer Kirunabostäder att kunna fatta ett beslut om kommande åtgärder för lokalhyresgäster.

Övrigt: Eventuella andra åtgärder som införs nationellt och kan ge andra möjligheter för våra hyresgäster kan bli aktuella.

 

Tekniska verken

 • Generöst anstånd på betalning av fakturor
 • Ärenden skickas inte till inkasso
 • Förbrukare av vatten som förväntas ha en minskad förbrukning får täta mätaravläsningar för att få en fakturering baserad på verklig förbrukning. Normalt baseras fakturering på föregående års förbrukning
 • Dessa åtgärder tillämpas tillsvidare tills pandemin förklaras vara över

Kommunen kommer också att tidigarelägga årets julklapp till personalen och dela ut den i form av en vårpresent. Syftet är att stimulera den lokala handeln under de svåra vårmånaderna och samtidigt skicka en signal till den egna personalen som gör ett viktigt arbete i dessa tider.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto