Covid-19 på särskilt äldreboende

Vi kan konstatera att Covid -19 har nått Kiruna särskilda äldreboende. Det är i begränsad omfattning och hanteras enligt fastställda rutiner.

Covid-19 har nått Kiruna inom särskilt boende. Socialförvaltningen gör allt för att förhindra ytterligare spridning för att säkerställa tryggheten för våra äldre. Vår personals hälsa och trygghet är av största vikt i detta arbete. Vi har de sista två dagarna fått ett kraftigt förbättrat läge med skyddsutrustning.

Smittan är fortfarande i begränsad omfattning och hanteras enligt fastställda rutiner. Detta innebär att den sjuke isoleras från den övriga verksamheten och vårdas av så få personal som möjligt. Om brukarens hälsotillstånd försämras står vår hälso- och sjukvårdsavdelning i direkt kommunikation med Regionens Hälsocentral. Om någon brukare drabbas av smittan underrättas anhöriga omedelbart.

- Situationen i Kiruna skiljer sig inte från utvecklingen i övriga Sverige. Detta kan tyckas skrämmande men det ger oss samtidigt kunskap hur situationen ska hanteras. Allt arbete som arbete som utförs sker med vägledning från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Region Norrbottens smittskyddsläkare. Alla anhöriga och invånare i Kiruna ska känna sig trygga att kommunen gör allt som går att göra utifrån rådande situation. Tyvärr kan vi av sekretesskäl inte vara mer öppna med var och hur många drabbade som finns inom vår verksamhet. Men vi hoppas på att det finns en förståelse för detta och en tillit till de politiker som ansvarar för verksamheten, säger socialchefen Håkan Dahlqvist.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto