Utveckling av covid-19 på särskilt äldreboende

Under helgen har det skett en ökad spridning på kommunens särskilda äldreboenden. Spridningen är begränsad till vissa avdelningar och allt görs för att minimera den.

Det viktigaste av allt arbete som förhindrar smittspridning bygger på basala hygienrutiner. Socialnämndens verksamheter har sedan lång tid arbetat enligt hygienrutiner och detta är därför ett väl inarbetat arbetssätt. Det är inom detta område det avgörs om och hur vi lyckas begränsa smittan. Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder och vid behov skyddshandskar – det vill säga åtgärder som ska tillämpas generellt för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Det är även viktigt är organisera arbetet så att personalens rörlighet mellan avdelningar med och utan smitta begränsas. Brukare som smittats uppmuntras till att i så stor utsträckning som möjligt vistas i sitt eget hem.

Kiruna kommun har under de senaste dagarna fått ett kraftigt förbättrat läge med skyddsutrustning. Rutinerna med skyddsutrustning fungerar allt bättre vilket möjliggör att alla anställda kan arbeta tryggt och säkert i de situationer där det finns misstanke om eller konstaterad smitta.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto