Covid-19 vid Kiruna kommun

Antalet smittade fortsätter att öka inom socialförvaltningens verksamheter. Under fredagen kom dock det positiva beskedet att en brukare har friskförklarats samt att en brukare har tillfrisknat och vill återvända till sitt eget hem.

I och med att covid-19 finns generellt i samhället återfinns nu smittade även inom hemtjänsten och bland människor med funktionsvariationer. Denna utveckling är fortfarande i mindre omfattning och inte helt oväntat då smittan nu återfinns i alla samhällsgrupper. Arbete med att begränsa smittspridningen fortsätter som tidigare. Sjukfrånvaron bland personalen är förhöjd men fortfarande hanterbar. Det finns intresse bland övriga anställda inom kommunen att hjälpa till vilket vi är mycket glada över. Formerna för detta utvecklas kontinuerligt och denna frivilliggrupp blir ett bra resurstillskott den närmaste tiden.

Det finns oro bland personalen att smittas vilket är helt naturligt i denna situation. Vi arbetar intensivt med att säkerställa stödinsatser för de som önskar detta. Personal som själva återfinns i någon av riskgrupperna ska inte arbeta på arbetsplatser där covid-19 är konstaterad. Skyddsutrustning som godkänts av folkhälsomyndigheten och rekommenderade av Region Norrbotten används där misstanke eller konstaterad smitta finns. Tillgången på skyddsutrustning är för närvarande god även om tillgången långsiktigt är begränsad.

Viktigt är att lyfta fram att vi alltid använder skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad smitta i direkt brukarkontakt. Vid situationer när vi möte anhöriga med förkylningssymtom används skyddsavstånd och om de anhöriga har konstaterad smitta används skyddsutrustning.
Det är av största vikt att förhindrar smittspridning genom att fortsätta det goda arbetet med att strikt upprätthålla god hygien och distansering.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto