Begränsning för 15-timmarsbarn förlängs

Utifrån rådande situation förlängs beslutet om att inte ta emot så kallade 15-timmarsbarn i förskolan till och med den 24 maj 2020.

Bakgrunden är läget med befarade höga sjuktal bland personal och följande svårigheter att bemanna verksamheterna. Beslutet kan förlängas om situationen så kräver.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto