Fortsatt besöksförbud på äldreboenden

Enligt beslut från Regeringen förlängs besöksförbudet på äldreboenden i Kiruna kommun.

Regeringen beslutade den 30 mars 2020 om ett besöksförbud på landets samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april.

Regeringen har sedan tidigare lämnat en skarp rekommendation mot att besöka äldreboenden. Många kommuner har redan infört olika former av besöksförbud men regeringen har infört enhetlig och tydlig reglering för hela landet.

Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Kiruna kommun införde besöksförbud på särskilda boenden redan den 12 mars 2020, ett beslut som sedan förlängdes till den 26 april. I och med regeringens beslut förlängs alltså besöksförbudet även efter detta datum.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto