Skollunch delas ut från och med måndag

På måndag den 4 maj 2020 börjar skolmåltidspersonalen vid Hjalmarlundbomskolan att dela ut lunchlådor till de elever som anmält intresse att hämta en lunch.

Eleverna kan komma till skolan mellan 11.00-12.30 för att hämta sin låda. För dem som har svårt att passa tiden på grund av lektioner, finns möjlighet att komma in lite senare. Det finns reservlådor.

Skolledningen har en enkät som rullar dygnet runt, som visar hur många elever som vill hämta mat, och håller på detta sätt bespisningspersonalen uppdaterad på antalet portioner som ska hämtas varje dag.

De elever som önskar specialkost måste själva maila till Tina Lundberg och anmäla detta två dagar innan den ska hämtas!
E-post till Tina: tina.lundberg@kiruna.se

Elever som bor i någon av kommunens byar, kontaktar skolan i byn och beställer hämtning av en lunchlåda. Telefonnummer och aktuella öppettider för köken har skickats ut till samtliga elever på Teams.

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta någon rektor på Hjalmarlundbomskolan!
För Skolledningen JanÅke Hedlund, telefon: 070-362 86 93

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto