Så ser läget ut gällande covid-19

Den 4 april konstaterades det första fallet av covid-19 inom socialförvaltningens verksamheter.

Under vecka 15 skedde en ganska snabb tillväxt av misstänkta fall för att under vecka 16 etableras på en nivå av konstaterade fall med drygt 15 smittade.

En av förvaltningens verksamheter har under senaste tio dagarna haft en påtaglig påverkan av covid-19. Under inledningen av vecka 17 har tillväxten av smittade och konstaterade fall varit betydligt lugnare och i vissa fall förbättrats. För närvarande är tre särskilda boenden av totalt nio påverkade.

Hemtjänsten är för närvarande marginellt påverkad. Här lämnas dock reservation för risk av mörkertal. Det har under den senaste veckan upprättats så kallade covid-team både inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Tillgång till skyddsutrustning har till och från varit begränsad, men är för närvarande god efter ett antal större leveranser under veckan. Tillgång till handsprit är god även om tvål och vatten fyller samma funktion.

Två viktiga områden i närtid ligger på att förhindra smittspridning och säkerställa att påverkade enheter blir smittfria.

Personalen har varit extremt engagerad och många ger allt i denna krävande situation. Ledningen vill därför framföra ett stort tack för allt hårt arbete som genomförts så här långt!

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto