Inga stora studentfiranden

Med anledning av det rådande läget med risk för smittspridning av covid-19 kommer studentexamen 2020 att få en annan utformning än vad som tidigare varit tradition vid Hjalmar Lundbohmsskolan och övriga skolor inom Lapplands Gymnasium.

Lapplands Gymnasiums ledning har kommit fram till följande ramar för anordnande av studentexamen vid Lapplands Gymnasiums skolor, om inte några drastiska förändringar sker vad gäller smittspridningsläge och nationella rekommendationer.

Ramarna bygger på riksdag och regerings lag och förordning som reglerar verksamheten vid skolstängningar (SFS2020:115) samt beslut att inte tillåta samlingar med fler än 50 personer. Samt Folkhälsomyndighetens rekommendation angående vikten av social distansering; att hålla avstånd inne och ute och avstå sociala sammanhang med större antal deltagare.

Ramar för studentexamen 2020:

  • Inga samlingar med över 50 personer
  • Social distansering inne och ute
  • Anhöriga bjuds inte in att delta i studentfirandet
  • Studentexamen sker på mentorsnivå
  • Studentexamen förläggs till olika dagar eller olika tider på dagen för att undvika större samlingar av människor.

Med utgångspunkt från dessa ramar kan skolorna inom Lapplands Gymnasium i dialog med studentkommittéer/elevråd besluta hur studentexamen ska utformas.

Läs mer om beslutet på Lapplands kommunalförbunds webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om Folkhälsomyndighetens rekommendationer infö studentexamen 2020 på Folkhälsomyndighetens webbsida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto