Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Begränsning för 15-timmarsbarn upphävd

Från och med den 25 maj 2020 finns möjlighet för 15-timmarsbarnen att åter gå i förskola.

Utifrån rådande situation med stabilare bemanning upphävs beslutet om begränsning av mottagande av 15-timmarsbarn från och med 2020-05-25. Vårdnadshavare uppmanas att kontakta sin förskolor för att meddela behov av omsorg. Verksamheterna skapar beredskap för mottagande av barnen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho