Feriearbetena påverkas av covid-19

Sveriges Kommun och Regioner (SKR) har lämnat rekommendationer till kommuner avseende feriearbete, under pågående coronapandemi. Dessa kommer Kiruna kommun att följa.

Enligt 11 § Arbetsmiljöverkets minderårigföreskrifter, AFS 2012:3 samt 2018:8, är det förbjudet för arbetsgivare och uppdragsgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3 (Covid-19). Detta har medfört att alla feriearbetsplatser inom hemtjänst och äldreboenden inte finns tillgängliga som feriearbetsplatser för sommaren 2020.

Kiruna kommun tillsammans med kommunala bolag jobbar aktivt för att erbjuda ersättningsplatser, och har för avsikt att kunna erbjuda alla ungdomar inom prioriterad målgrupp en feriearbetsplats även sommaren 2020. Kiruna kommun har valt att prioritera de ungdomar som inte fått gå i skola under våren. Ungdomar födda 2004 tas in efter slumpmässigt urval allteftersom någon i prioriterad målgrupp tackar nej till sin erbjudna plats.

Erbjudandet om feriearbetsplatser till prioriterad målgrupp har gått ut den 30 april. Erbjudanden om feriearbete kan komma att tilldelas fram till och med periodens start där någon lämnat återbud. Kontakt tas då via telefon eller den mailadress som har angivits i FerieBas.

Feriearbete är en möjlighet för ungdomar att komma i en första kontakt med arbetslivet. Ungdomarna får en inkomst och en första rad i cv:t samtidigt som de blir en resurs i kommunen. I en tuff tid då arbetslösheten ökar så blir det ännu viktigare att Kiruna kommun lyckas med att erbjuda ungdomarna ett feriearbete, självfallet under trygga former.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto