Fortsatt stabilt avseende covid-19

Det är fortsatt en svag förbättring inom särskilt boende och stabilt inom hemtjänsten. Inom social omsorg har vi under den senaste dagen haft vårt första konstaterade fall.

Antalet misstänkta fall i våra verksamheter fortsätter att minska. Allt fler i personalen börjar nu återvända i ordinarie arbete, även om sjukfrånvaron är förhöjd. Tillgången på skyddsutrustning är god.

För att fortsätta att begränsa smittan arbetas det på bred front. Fortsatt arbete utifrån basala hygienrutiner. Tydliga rutiner både för brukare och anställda vid symtom för att snabbt fånga upp eventuella misstänkta fall. Provtagning sker nu på bred front. Och som tidigare ska de anställda stanna hemma vid minsta symtom. Enligt region Norrbotten är samhällspridningen i Kiruna nu hög vilket det gör det extra viktigt att följa riktlinjerna med god hygien och social distansering.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto