Testning av covid-19 i allt större omfattning

Läget inom särskilt äldreboende och inom ordinärt boende är fortsatt stabilt.

I östra kommundelarna har det tagits ett antal prov som lyckligtvis varit negativa. Testning efter konstaterad covid-19 sker nu i allt större omfattning. Även tester efter antikroppar pågår vilket indikerar om man haft sjukdomen eller inte.

Sjukläget bland personalen är fortfarande påverkat. De inrättade covid-teamen jobbar tryggt och professionellt. Skyddsutrustning finns och leveranserna är mer stabila än tidigare.

Redovisning av constaterade Covid-19 fall per vecka. Kiruna kommun redovisar antalet konstaterade fall av Covid-19 snarare än misstänkta vilket ger ett stabilare mättal. Då sjukdomen i sig är förhållandevis långvarig märks inte de tydliga förbättringarna som vi ser med det minskade antalet misstänkta fall ännu.

Statistik Kiruna kommun 2020-05-15
Särskilt boende

Konstaterade: 17
Misstänkt smittade: 2

Hemtjänst/hemsjukvård

Konstaterade: 3
Misstänkta: 3

Funktionshinderområdet

Konstaterade: 1
Misstänkta: 0

Antal personer som vårdas för covid-19 vid Kiruna sjukhus, statistik från Region Norrbotten 2020-05-18
Konstaterade: 4
Misstänkta: 1

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto