Fortsatt stabilt med tendens till förbättrat läge

Vid kommunens äldreboenden och hemtjänsten är läget fortsatt stabilt och utvecklas till det bättre.

Vid äldreboendena fortsätter läget att utvecklas till det bättre. Inom kort förväntas en grupp brukare friskförklaras. Inom hemtjänsten har den ökning av ärenden som vi såg i slutet av vecka 19 avstannat. Hälsoläget bland personalen fortsätter att utvecklas positivt. Tillgången på skyddsutrustning är fortsatt god.

Statistik Kiruna kommun 2020-05-20
Särskilt boende
Konstaterade: 14
Misstänkt smittade: 2

Hemtjänst/hemsjukvård:
Konstaterade: 0
Konstaterade på sjukhus: 4
Misstänkta: 2

Funktionshindrade:
Konstaterade: 1
Misstänkta: 0

Antal personer som vårdas för covid-19 vid Kiruna sjukhus, statistik från Region Norrbotten 2020-05-19
Konstaterade: 3
Misstänkta: 2

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto