Fortsatt stabilt läge

Vi kan se en tendens till förbättrat läge på kommunens äldreboenden där antalet konstaterade fall nu minskat en aning.

Inom hemtjänsten ser vi en liten ökning av konstaterade fall. Tillgången på skyddsutrustning är fortsatt god.

Statistik Kiruna kommun 2020-05-25

Särskilt boende
Konstaterade: 8
Misstänkt smittade: 7

Hemtjänst/hemsjukvård:
Konstaterade: 4
Misstänkta: 1

Funktionshindrade:
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto