Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Fortsatt stabilt läge

Vi kan se en tendens till förbättrat läge på kommunens äldreboenden där antalet konstaterade fall nu minskat en aning.

Inom hemtjänsten ser vi en liten ökning av konstaterade fall. Tillgången på skyddsutrustning är fortsatt god.

Statistik Kiruna kommun 2020-05-25

Särskilt boende
Konstaterade: 8
Misstänkt smittade: 7

Hemtjänst/hemsjukvård:
Konstaterade: 4
Misstänkta: 1

Funktionshindrade:
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho