Positivt läge på äldreboendena

Läget inom kommunens äldreboenden fortsätter i positiv riktning. I dag (20200527) kan vi konstatera att antalet konstaterade och misstänkta fall sjunkit i hemtjänsten och på våra äldreboenden.

Även hälsoläget bland personalen fortsätter i en positiv riktning. Många medarbetare som tidigare uppvisat förkylningsliknande symtom börjar tillfriskna och är åter i tjänst.

Det råder fortfarande besöksförbud inne på kommunens äldreboenden, men sedan mitten av maj har det varit möjligt att besök sina anhöriga på äldreboenden utomhus.

Här bör tydliggöras att alla besökare måste vara mycket noggranna med handhygien och att alla håller avstånd till varandra under besöken.

Inom funktionshinderområdet har vi fått två konstaterade fall.

Tillgången på skyddsutrustning är fortsatt god.

Statistik Kiruna kommun 2020-05-27

Särskilt boende

Konstaterade: 5
Misstänkta: 2

Hemtjänst/hemsjukvård:

Konstaterade: 1
Misstänkta: 0

Funktionshindrade:

Konstaterade: 2
Misstänkta: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto