Klart förbättrat läge inom äldreomsorgen

Tydliga förbättringar inom särskilt boende och hemtjänst. Även antalet misstänkta fall minskar inom dessa områden.

Inom funktionshinderområdet fortsätter dock antalet smittade att öka, även om det är på en låg nivå. Ett av våra LSS-boenden är särskilt utsatt.

Personalsituationen fortsätter att utvecklas positivt och verksamheten är marginellt påverkad. Som tidigare är tillgången på skyddsutrustning för närvarande god.

Samhällsspridningen i Kiruna är fortsatt hög varför följsamhet till gällande rekommendationer från folkhälsomyndigheterna är viktigt att efterleva. Det vill säga tvätta händerna, håll socialt avstånd och var försiktig vid minsta sjukdomssymtom.

Särskilt boende

Konstaterade: 5
Misstänkta: 1

Hemtjänst/hemsjukvård

Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Funktionshindrade

Konstaterade: 4
Misstänkta: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto