Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Fortsatt positiv bild inom äldreomsorgen

Fortsatt positiv bild inom äldreomsorgen. Tyvärr fortsatt påverkan på ett boende inom funktionshinderområdet.

Förvaltningen har under veckan infört visir för att förhindra smittspridning inom hela vård- och omsorgsverksamheten. Under torsdagen utbildades samtliga chefer i basal hygien av region Norrbottens hygiensjuksköterska, Ulla Jarlbring. Ett uppskattat och lärorikt pass med flera aha-upplevelser. Slutsatsen av utbildningen är att den mest grundläggande åtgärden, basal hygien, också är i särklass den viktigaste.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho