Lugnt inom äldreomsorgen

Lägesrapport kring covid-19 inom äldreomsorgen och ordinärt boende.

Fortsatt bara ett äldreboende påverkat med covid-19, totalt 4 fall. Inom hemtjänsten finns idag inga konstaterade fall. Inom funktionshinderområdet är det stabilt och de först drabbade har idag börjat tillfrisknat. Inom bemanningsläget är det fortsatt stabilt med allt färre frånvarande på grund av smitta.

Förra veckans beslut om visir i förebyggande syfte ökar förbrukningen av visir kraftigt. Trots detta så är tillgången på skyddsutrustning god.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto