Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Lugnt inom äldreomsorgen

Lägesrapport kring covid-19 inom äldreomsorgen och ordinärt boende.

Fortsatt bara ett äldreboende påverkat med covid-19, totalt 4 fall. Inom hemtjänsten finns idag inga konstaterade fall. Inom funktionshinderområdet är det stabilt och de först drabbade har idag börjat tillfrisknat. Inom bemanningsläget är det fortsatt stabilt med allt färre frånvarande på grund av smitta.

Förra veckans beslut om visir i förebyggande syfte ökar förbrukningen av visir kraftigt. Trots detta så är tillgången på skyddsutrustning god.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho