Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Fortsatt förbättring inom äldreomsorgen

Provtagning sker i allt större utsträckning.

Ett äldreboende med tre brukare är påverkat. All fler misstänkta fall rapporteras samtidigt varav allt fler resultat avförs som negativa. Detta beror förmodligen på att provtagningar sker i allt större utsträckning.

Särskilt boende
Konstaterade: 3
Misstänkta: 3

LSS
Konstaterade: 4
Misstänkta: 0
Brukarna är under tillfrisknande

Hemtjänst/hemsjukvård
Konstaterade: 0
Misstänkta: 1

Östra kommundelen
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho