Fortsatt förbättring inom äldreomsorgen

Provtagning sker i allt större utsträckning.

Ett äldreboende med tre brukare är påverkat. All fler misstänkta fall rapporteras samtidigt varav allt fler resultat avförs som negativa. Detta beror förmodligen på att provtagningar sker i allt större utsträckning.

Särskilt boende
Konstaterade: 3
Misstänkta: 3

LSS
Konstaterade: 4
Misstänkta: 0
Brukarna är under tillfrisknande

Hemtjänst/hemsjukvård
Konstaterade: 0
Misstänkta: 1

Östra kommundelen
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto