Samtliga äldreboenden är friskförklarade

Vi kan med glädje rapportera att samtliga äldreboenden nu är friskförklarade. Våra verksamheter har jobbat länge och hårt och till sist fått smittan ur huset.

Inom funktionshinderområdet har vi fortfarande två smittade, men dessa är under tillfrisknande. Detta hade varit helt fantastiskt om vi nu inte nås av att samhällsspridningen tagit fart i Norrbotten. Flera kommuner rapporterar nu en allt ökande förekomst av smittade och en allvarlig samhällsspridning, så även i Kiruna.

Kiruna kommuns positiva resultat får inte tolkas som att allt är över. Nu börjar den stora utmaningen att åter höja garden mot covid-19. Grundreceptet gäller fortfarande, social distansering, viktigare än någonsin. Basal hygien, tvätta händerna ofta. Stanna hemma om du har minsta symtom. Och till sist, får du möjlighet så gå och testa dig. Vetskap om läget ger möjligheter och skapar trygghet.

Tack för din medverkan till att hålla Kiruna friskt!

Särskilda boende

Konstaterade: 0

Misstänkta: 0

Funktionshinderområdet

Konstaterade: 2

Misstänkta: 1

Hemtjänst/hemsjukvård:

Konstaterade: 0

Misstänkta: 2

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto