Verksamheterna är friskförklarade

Samtliga verksamheter inom socialförvaltningen är friskförklarade.

Vi kan i dag konstatera att ingen sjukdomsförekomst finns inom våra verksamheter. Däremot dyker det upp misstänkta fall regelbundet. Dessa har samtliga under senare tid varit negativa vilket innebär att ingen sjukdomsförekomst ytterligare har identifierats.

Sjukläget bland personalen har fortsatt att utvecklas till det bättre.

Inför sommaren har vi anskaffat skyddsutrustning för att säkerställa tillgången ifall nya utbrott sker.

Som tidigare gäller social distansering, basal hygien och stanna hemma om du har förkylningssymtom.

Särskilt boende

Konstaterat: 0 st
Misstänkta: 0

Därutöver finns det tre nyinflyttade som hanteras som misstänkta enligt rutin.

Funktionshinderområdet

Konstaterat: 0
Misstänkta: 0

Hemtjänst/ hemsjukvård

Konstaterat: 0
Misstänkt: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto