Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Samtliga verksamheter fortsatt friskförklarade

Glädjande besked. Samtliga verksamheter inom socialförvaltningen är fortsatt friskförklarade.

Vi konstaterar att ingen sjukdomsförekomst finns inom verksamheterna.
Denna vecka har det funnits ett misstänkt fall som visade sig vara negativt.

Förvaltningen har i dagsläget ingen sjukfrånvaro att tala om som kan relateras till Covid-19.

För att säkra upp utifall nya utbrott sker under sommaren har vi anskaffat en större mängd skyddsutrustning.

Precis som tidigare gäller social distansering, basal hygien och att man stannar hemma vid förkylningssymtom.

Särskilt boende
Konstaterat: 0
Misstänkta: 0
Därutöver finns det sex nyinflyttade som hanteras som misstänkta enligt rutin.

Funktionshinderområdet
Konstaterat: 0
Misstänkta: 0

Hemtjänst/hemsjukvård
Konstaterat: 0
Misstänkt: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho