Samtliga verksamheter fortsatt friskförklarade

Glädjande besked. Samtliga verksamheter inom socialförvaltningen är fortsatt friskförklarade.

Vi konstaterar att ingen sjukdomsförekomst finns inom verksamheterna.
Denna vecka har det funnits ett misstänkt fall som visade sig vara negativt.

Förvaltningen har i dagsläget ingen sjukfrånvaro att tala om som kan relateras till Covid-19.

För att säkra upp utifall nya utbrott sker under sommaren har vi anskaffat en större mängd skyddsutrustning.

Precis som tidigare gäller social distansering, basal hygien och att man stannar hemma vid förkylningssymtom.

Särskilt boende
Konstaterat: 0
Misstänkta: 0
Därutöver finns det sex nyinflyttade som hanteras som misstänkta enligt rutin.

Funktionshinderområdet
Konstaterat: 0
Misstänkta: 0

Hemtjänst/hemsjukvård
Konstaterat: 0
Misstänkt: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto