Samtliga verksamheter inom socialförvaltningen friskförklarade

Vi kan fortsatt konstatera att ingen sjukdomsförekomst finns inom verksamheterna.

Förvaltningen har i dagsläget ingen sjukfrånvaro som kan relateras till Covid-19.

Vi har gott om skyddsutrustning utifall nya utbrott sker under sommaren.
Precis som tidigare gäller social distansering, basal hygien och att man stannar hemma vid förkylningssymtom.


SÄBO
Konstaterat: 0
Misstänkta: 0


Funktionshinderområdet
Konstaterat: 0
Misstänkta: 0


Hemtjänst/hemsjukvård
Konstaterat: 0
Misstänkt: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto