Läget i verksamheterna

Inom hemtjänsten har en brukare konstaterats med Covid-19, det finns även en misstänkt. Inom särskilt boende finns två fall av misstanke.

Då rutiner kring hanteringen av brukare med Covid är välkända inom verksamheterna och då vi har gott om skyddsutrustning är förhoppningen att vi snart kan återgå till att samtliga verksamheter är friskförklarade.

Förvaltningen har i dagsläget ingen sjukfrånvaro som kan relateras till Covid-19.

Vi har gott om skyddsutrustning utifall att nya utbrott sker.

Precis som tidigare gäller social distansering, basal hygien och att stanna hemma vid förkylningssymtom.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto