Ytterligare brukare samt personal har insjuknat i covid-19 i Karesuando.

För närvarande har vi tre brukare och sex anställda som är smittade.

De flesta brukarna återfinns på vårt äldreboende medan hemtjänstbrukarna hitintills har klarat sig bra. Ledningen i Karesuando arbetar intensivt med att trygga bemanningen av äldreboendet med stöd från centrala Kiruna. Ytterligare provtagning förväntas ske under dagen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto